INSTITŪTS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Moreno institūts Latvijā uz doto brīdi ir mājvieta diviem savstarpēji saistītiem projektiem: Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādei “Moreno psihodrāmas izglītības centrs”, kura ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā un realizē pēcdiploma apmācību, kvalifikācijas celšanu un personības pilnveidi un profesionālās literatūras bibliotēkai.

Moreno institūts Latvijā  mācību iestāde ir starptautiski atzīta. Tās darbības kvalitāti starptautiskā mērogā uzrauga Ziemeļvalstu un Baltijas valstu eksaminācijas padome – Nordic Baltic Board of Examiners (NBBE  (nbbe.eu)), kurā standarti ir saskaņā ar Anglijas, ASV, Kanādas un citu valstu apmācību standartiem. 

Moreno institūts Latvijā ir  FEPTO | The Federation of European Psychodrama Training Organisations biedrs, kas padara institūtā iegūto izglītību par starptautiski nozīmīgu.

Šobrīd mūsu organizācija turpina augt un attīstīties. Mēs katra par to rūpējamies savā jomā un kompetenču ietvaros:

Jolanta Baltiņa

SIA Moreno institūts Latvijā un Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes "Moreno psihodrāmas izglītības centrs" vadītāja un pasniedzēja. Psiholoģijas un pedagoģijas maģistrs, TEP psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā.

Lizete Annemarija Aizupiete

SIA Moreno institūts Latvijā radošais atbalsts. Projektu un klientu koordinātore.

Aiga Ūdre

SIA Moreno institūts Latvijā starptautisko sakaru projektu vadītāja. Līdera līmenis psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā.

Aira Briede

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes "Moreno psihodrāmas izglītības centrs" pasniedzēja. CP psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā.

Jolanta Mote

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes "Moreno psihodrāmas izglītības centrs" pasniedzēja. CP psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā.