Psihodrāmas un sociometrijas profesionālās biedrības visi darbības mērķi ir definēti tās statūtos. Šeit vēlamies izcelt būtiskākos –

  •  veicināt psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas attīstību Latvijā;
  • apvienot psihoterapeitus (psihoterapijas speciālistus) – profesionāļus, kuri ieguvuši profesionālo izglītību psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā un veic praktisku psihoterapeitisku darbu;
  • veicināt augstu ētikas standartu psihoterapijā ievērošanu, kas atbilst Eiropas Psihoterapijas asociācijas (European Association of Psychotherapy) ētikas kodeksa un vadlīniju prasībām.

Šajā lapā atradīsiet visus Psihodrāmas un sociometrijas profesionālās biedrības saistošos dokumentus. Par tās aktivitātēm varat uzzināt Facebook lapā ar tādu pašu nosaukumu – Psihodrāmas un sociometrijas profesionālā biedrība.

Statūti

Ētikas kodeks (drīzumā tiks publicēts)

Kā kļūt par biedru

Sertifikācijas kārtība (drīzumā tiks publicēts)

Rekvizīti:
Psihodrāmas un sociometrijas profesionālā biedrība

Juridiskā un ofisa adrese: Lāčplēša iela 87, Rīga, LV 1011
Reģistrācijas nr. 40008320489
Banka: Swedbank
Bankas konta numurs: LV92HABA0551053912610 

Saziņai: [email protected]