Baltijas Moreno Dienu konferences mērķi ir popularizēt psihodrāmu Baltijas valstīs, ļaut satikties vienotā pasākumā speciālistiem no dažādām valstīm un dalīties savā pieredzē, zināšanās un meistarībā. Konferencē ir ielūgts ikkatrs, kurš vēlas iepazīties ar psihodrāmu, sociometriju un grupu psihoterapiju.
Piedāvājam ieskatu konferencēs, kuras rīkojuši Latvijas psihodramatisti kopā ar saviem sadarbības partneriem un atbalstītājiem.

2002. gadā Latvijas Moreno Institūts sadarbībā ar Latvijas Psihodrāmas Asociāciju organizēja konferenci “Sapņu vējš” Jelgavā. Foto no konferences:

2008. gada augustā Valmierā tika organizēta konference “Skaistule un Briesmonis”. Foto no konferences:

2014. gadā Latvija organizēja konferenci “Dzintara metamorfoze” Rīgā. Foto no konferences:

2022.gadā Latvija organizēja konferenci “Sapnis sapnī” Rīgā Latvijas Noacionālajā Bibliotēkā. Foto no konferences: