INSTITŪTS

Moreno institūts Latvijā ir pieaugušo neformālās izglītības iestāde, kura realizē pēcdiploma apmācību, kvalifikācijas celšanu un personības pilnveidi.

2001. gadā Ināra Erdmane, Zviedrijā dzīvojošā latviete, ar Zerkas Moreno atļauju Latvijā nodibināja Moreno Institūtu Latvijā.

Savu ceļojumu uz valsti, kurā Ināra Erdmane ir dzimusi, viņa uzsāka jau daudz senāk. Ināra Erdmanis sāka apmācību ārstiem un psihologiem 1989. gadā ar ievadkursu grupu un ģimenes psihoterapijā.

Pirmā pamatizglītība grupa psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā notika no 1994. līdz 1995.gadam. Kopš tā laika regulāri notiek apmācību grupas.

Inārai Erdmanei radās ideja par Baltijas Moreno dienām, kas nozīmē Psihodrāmas konferences katru otro gadu kādā no Baltijas valstīm. Katra valsts: Latvija, Igaunija un Lietuva ir atbildīgas katru sesto gadu.

2002. gadā Latvijas Moreno Institūts sadarbībā ar Latvijas Psihodrāmas Asociāciju organizēja konferenci “Sapņu vējš” Jelgavā. Foto no konferences:

2008. gada augustā Valmierā tika organizēta konference “Skaistule un Briesmonis”. Foto no konferences:

2014. gadā Latvija organizēja konferenci “Dzintara metamorfoze”. Foto no konferences:

Moreno institūts Latvijā ir starptautiski atzīta mācību iestāde. Tās darbības kvalitāti uzrauga Ziemeļvalstu un Baltijas valstu eksaminācijas centrs – Nordic Baltic Board of Examiners (NBBE), kurā standarti ir saskaņā ar Anglijas, ASV, Kanādas, Austrijas, Jaunzēlandes un citu valstu standartiem. Kā arī NBBE eksaminē cilvēkus Psihodrāmas augstākā līmenī TEP (treneris, pedagogs, praktiķis)

Moreno institūts Latvijā ir divu  nozīmīgu starptautisku Psihodrāmas organizāciju biedrs, kas padara institūtā iegūto izglītību par starptautiski nozīmīgu.