INSTITŪTS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Moreno institūts Latvijā ir mājvieta diviem savstarpēji saistītiem projektiem: 1. Profesionālās tālākizglītības centram “Moreno psihodrāmas izglītības centrs”, kurš ir reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienestā un realizē pēcdiploma apmācību, kvalifikācijas celšanu un personības pilnveidi; un 2.  profesionālās literatūras bibliotēkai.

Moreno institūts Latvijā  mācību iestāde ir starptautiski atzīta. Tās darbības kvalitāti starptautiskā mērogā uzrauga Ziemeļvalstu un Baltijas valstu eksaminācijas padome – Nordic Baltic Board of Examiners (NBBE  (nbbe.eu)), kurā standarti ir saskaņā ar Anglijas, ASV, Kanādas un citu valstu apmācību standartiem. 

Moreno institūts Latvijā ir  FEPTO | The Federation of European Psychodrama Training Organisations biedrs, kas padara institūtā iegūto izglītību par starptautiski nozīmīgu.

Šobrīd mūsu organizācija turpina augt un attīstīties. Mēs katra par to rūpējamies savā jomā un kompetenču ietvaros: