Psihodrāmas pamattehnikas

“Psihodrāma ir radījusi un attīstījusi veselu virkni tehniku, ar kuru palīdzību var izteikt mūsu interpersonālās pasaules visdziļākos slāņus.” ( J.L. Moreno)Psihodrāmas pamatā ir četras tehnikas – soliloqui(iekšējais monologs)dubultošana ( doubling)spoguļošana( mirroring)lomu maiņa( role reversal)SoliloquiIekšējais monologs.…

Continue ReadingPsihodrāmas pamattehnikas
Read more about the article Sapņi
Sit amet, consectetu relit

Sapņi

Kolumbijā dzīvojošajiem uitoto indiāņiem ir mīts, ka pasaule radās sapnī. Sākumā bija tukšums. Pasaule ir Tēva – Kosmiskā ķermeņa sapnis. Realitāte ir tāda, ka viņš var apsēsties uz savas nosapņotās…

Continue ReadingSapņi