Erasmus + projekts “No Es uz Mēs”

No Es līdz Mēs, uzlabojot sociālās attiecības ar radošumu

Erasmus+ projekts

Pandēmijas laikā cilvēku attiecības ir bijušas spiestas mainīties: klātienes satikšanās ir ierobežota vai pat aizliegta. Tā kā liela daļa pieaugušo mācīšanās un attīstības notiek mijiedarbībā ar citiem, piemēram, grupās, ir svarīgi saprast, kāda ir precīza attiecību kvalitāte, kas mums palīdz mācīties.

Mācību potenciāla uzlabošana pieaugušo grupās

Labas sociālās attiecības ir svarīgas pieaugušo izglītībā, un tāpēc pieaugušo izglītotājiem ir jābūt kompetencēm, kas nepieciešamas, lai mērķtiecīgi veicinātu šīs attiecības mācību grupās. Pieaugušo izglītotāji mēdz palikt vairāk vai mazāk fiksētās mijiedarbības formās, un arī izglītojamie pie tā ir pieraduši. Nedrošās mainīgās situācijās, piemēram, tagad, gan pedagogiem, gan audzēkņiem ir nepieciešama lielāka elastība un jaunas sociālās mijiedarbības iespējas, kā arī abi ir vairāk gatavi izmēģināt jaunas metodes. Lai notiktu īsta iekļaušana un pieaugušo izglītotāju vidū plašāk izmantotu metodes, kā veidot mācīšanās attiecības, to ietekmei ir jābūt gan teorētiski pamatotai, gan jāizpēta, lai veidotu pierādījumu bāzi. Mēs kā profesionāļi, pieaugušo treneri un pedagogi vēlamies atbalstīt indivīdus un grupas mācību procesā tādā jaunā situācijā kā šī – kā saglabāt grupu dzīvīgu un elastīgu, kā arī izmantot radošumu grupā mācībām.

6 psihodrāmas organizācijas, kas ir šī projekta partneri, ir uzsākušas sadarbību teorētiskos, metodiskos un praktiskos jautājumos, kā arī ievēro starptautiskos NBBE apmācību standartus savos institūtos. Apmācības metodes un procesi ir labi iedibināti praksē, un teorētiskā bāze ir sistemātiski jāapraksta gan psihodrāmas apmācībai, gan rīcības metodēm pieaugušo izglītībā kopumā. Izaicinājums un iespēja šeit ir padarīt to visu pielietojamu ne tikai klātienes mācībās, bet arī tiešsaistes apmācībās, izmantojot dažādas tīmekļa lietojumprogrammas.

No I to We (I2W) izmanto kopīgu attīstību un kopradīšanu

Šī projekta mērķis ir gan teorētiski, gan praktiski noskaidrot, kā rīcības metodes, kuru pamatā ir psihodrāma, sociodrāma un sociometrija, vislabāk var izmantot, lai uzlabotu sociometrisko potenciālu pieaugušo izglītības grupās (gan tiešsaistē, gan bezsaistē), un formulēt koncepciju , izstrādāt apmācību tam, veikt to un novērtēt efektivitāti. Mēs izmantosim līdzdalības sadarbības attīstību un kopradīšanu kā metodoloģiju, lai piedāvātu pieaugušo izglītotājiem un pētniekiem patiesu iespēju piedalīties un ietekmēt mūsu projektu un viņu pašu darbu.

Trīs galvenie projekta mērķi ir:
1. Pieaugušo izglītības teoriju un prakšu un psihodrāmas, sociodrāmas un sociometrijas teorētisko un metodisko sakarību apzināšana un kopīgas pieaugušo izglītības procesā grupās balstītas rīcības metožu koncepcijas formulēšana, kas attīsta attiecības mācību nolūkos.
2. Jaunajai kopīgajai koncepcijai nepieciešamo profesionālo grupu vadošo kompetenču noskaidrošana (gan tiešsaistē, gan bezsaistē) un apmācības programmas izveide to attīstīšanai. Apmācību programmā būs iekļauta pasniedzēju rokasgrāmata un materiāli.
3. Šo apmācību veikšana vairākās pieaugušo izglītības jomās un efektivitātes izpēte.

Partneru organizācijas

Mūsu partnerībā un projekta mērķa grupā ietilpst pieaugušo izglītotāji, kuri strādā šādās organizācijās:

  • seši psihodrāmas mācību institūti Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs,
  • pieaugušo izglītības centrs Somijā,
  • universitātes Tallinā un Tartu Igaunijā,
  • profesionālās tālākizglītības centrs Rīgā, Latvijā,
  • NBBE kā asociētais partneris.

Mērķa grupas ir pieaugušie, kas mācās šajās organizācijās, un profesionāli pieaugušo izglītotāji ārpus mūsu partnerības – arī pieaugušo izglītības un izglītības pētnieki.

Projekts From I to We sākās 2021. gada novembrī, un tā rezultāti būs pieejami pēc 2023. gada maija.

Šobrīd brīvpieejā ir pieejami projektā izstrādātie materiāli piecās valodās, tai skaitā arī latviešu valodā. Dodies uz Tartu psihodrāmas institūta mājas lapu un sadaļā projekti atradīsi visu informāciju – 

PROJEKTID – Tartu Psühhodraama Instituut (psyhhodraama.ee)

Tartu Psihodrāmas institūts (Igaunija) ir šī projekta koordinators. Projektu līdzfinansē Erasmus+ Pieaugušo izglītība.

Par to kā mums veicās, vari redzēt arī Facebook lapā: https://www.facebook.com/I2Weproject