Garīgums psihodrāmā

Raksta autore: Mg. Sc. Sal. Ineta Vanaga - Sabiedrības veselības speciāliste un Veselības zinātņu maģistre. Apguvusi Psihodrāmas līdera kvalifikāciju (psihoterapijas speciālists psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā) Moreno Institūtā Latvijā. Psihodrāma…

Continue ReadingGarīgums psihodrāmā

Terminu vārdnīca

Alfabētiskā secībā sakārtoti termini, kurus izmanto psihodrāmā, sociometreijā un grupu psihoterapijā.AKSIODRĀMA - psihodrāmas veids, kurā uzmanība ir pievērsta sociāli ētisku vērtību izpētei. J.L.Moreno radīja Aksiodrāmu darbam ar Kultūras konserviem. Aksiodrāmas mērķis -…

Continue ReadingTerminu vārdnīca

Psihodrāmas pamattehnikas

“Psihodrāma ir radījusi un attīstījusi veselu virkni tehniku, ar kuru palīdzību var izteikt mūsu interpersonālās pasaules visdziļākos slāņus.” ( J.L. Moreno)Psihodrāmas pamatā ir četras tehnikas – soliloqui(iekšējais monologs)dubultošana ( doubling)spoguļošana( mirroring)lomu maiņa( role reversal)SoliloquiIekšējais monologs.…

Continue ReadingPsihodrāmas pamattehnikas