APMĀCĪBAS

Profesionālais tālākizglītības centrs “Moreno psihodrāmas izglītības centrs” piedāvā apmācību psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā Eiropā, Anglijā un Amerikā atzītos četros apmācības līmeņos, kuri sevī ietver gan psihodrāmas asistenta līmeni, gan psihodrāmas skolotāja/supervīzora līmeni.

Kā arī uzskatām, ka psiholoģiska rakstura zināšanas ir noderīgas ikvienam gan profesionālajā gan ikdienas dzīvē un tādēļ piedāvājam seminārus par dažādām psiholoģijas tēmām. Kā arī organizējam un vadām seminārus kvalifikācijas paaugstināšanai speciālistiem, kuri darbojas humanitārajās un sociālajās nozarēs.