Lomu teorija

Psihodrāmā varam atrast citādāku personības teoriju skaidrojumu. J.L.Moreno uz cilvēka personību skatījās no lomu skatupunkta. Loma ir funkcionēšanas forma, ko indivīds ieņem noteiktā brīdī, reaģējot uz noteiktu situāciju, kurā iesaistītas…

Continue ReadingLomu teorija

Garīgums psihodrāmā

Raksta autore: Mg. Sc. Sal. Ineta Vanaga - Sabiedrības veselības speciāliste un Veselības zinātņu maģistre. Apguvusi Psihodrāmas līdera kvalifikāciju (psihoterapijas speciālists psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā) Moreno Institūtā Latvijā. Psihodrāma…

Continue ReadingGarīgums psihodrāmā
Read more about the article Terminu vārdnīca
Terminu vārdnīca

Terminu vārdnīca

Alfabētiskā secībā sakārtoti termini, kurus izmanto psihodrāmā, sociometreijā un grupu psihoterapijā.AKSIODRĀMA - psihodrāmas veids, kurā uzmanība ir pievērsta sociāli ētisku vērtību izpētei. J.L.Moreno radīja Aksiodrāmu darbam ar Kultūras konserviem. Aksiodrāmas mērķis -…

Continue ReadingTerminu vārdnīca