Jūlijs

Aicinām dalībniekus, kuriem ir interese iepazīties ar bibliodrāmu un tās piedāvātajām iespējām.  Bībeles teksts iezīmē satikšanos ar sevi un citiem cilvēkiem neatkarīgi no reliģiskās pārliecības un pieredzes. 

 Vada: Albīna Kepalaite – bibliodrāmas līders (Vācijas programma: N. Lange), CP (psihodrāmas speciālists);
 
Programmas saturs: būs iespēja piedzīvot kādu Bībeles stāstu personīgi, iesaistot domas, emocijas, ķermeni. Bibliodrāmas dažādo tehniku piedzīvošana.
 
Laiks: 31. jūlijs no 13:00 līdz 19:00
 
Vieta: Moreno institūts Latvijā telpas – Rīgā, Lāčplēša 87; 
 

Seminārs notiks krievu valodā ar tulkojumu uz latviešu valodu. Šis seminārs nav terapeitisks.

Maksa par visu kursu
Interesentiem 50,00 + PVN (60,50 EUR)
Psihodrāmas studentiem 30,00 +  PVN 21%
Psihodrāmas un sociometrijas profesionālās biedrības biedriem 30,00 + PVN 21%
 
 Pieteikties: https://forms.gle/3SPBFzxRDe2Av7CY8
—-

Приглашаем участников, заинтересованных в ознакомлении с библиодрамой и возможностями, которые она открывает. Библейский текст знаменует собой встречу с самим собой и с другими людьми, независимо от религиозных убеждений и опыта.

Ведут: Альбина Кепалайте – ведущий библиодрамы (немецкая программа: Н. Ланге), CP (специалист по психодраме);

Содержание программы: у вас будет возможность лично пережить библейскую историю, затрагивающую ваши мысли, эмоции и тело. Освоение различных техник библиодрамы.

Время: 31 июля с 13:00 до 19:00.

Место: Институт Морено в помещении Латвии – Рига, Лачплеша 87;

Семинар будет проходить на русском языке с переводом на латышский язык. Этот семинар не является терапевтическим.

Стоимость всего курса
Для интересующихся 50,00 + НДС (60,50 евро)
Для студентов психодрамы 30,00 + НДС 21%
Для членов Профессионального общества психодрамы и социометрии 30,00 + НДС 21%

Подать заявку: https://forms.gle/ate2nMT38nFEFP759