Nākamās apmācības grupas psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā:

2023.gada 20. oktobrī studijas uzsāks jauna grupa – Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas asistents.
 Pieteikuma anketa.

2024.gada rudenī studijas uzsāks jauna grupa – Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciālists.

2024. gada rudenī studijas uzsāks starptautiska CP līmeņa grupa. Ja esi apguvis psihodrāmu, sociometriju un grupu psihoterapiju pirmajā un otrajā līmenī un vēlies turpināt studijas, lūdzu, piesakies [email protected]  un saņemsi plāšaku informāciju.

Pieejamās apmācības programmas psihodrāmā, sociodrāmā un grupu psihoterapijā

Psihodrāma ir Latvijā un pasaulē atzīts psihoterapijas virziens, kurā izmanto darbības metodes, lai klients dinamiskāk sasniegtu savu izvirzīto mērķi.
Iegūtās zināšanas un prasmes var izmantot dažādās profesionālās sfērās – organizācijās, klīnikās, pedagoģijā, konsultēšana u.c.
 
Moreno Institūta Latvijā mācību programma paredzēta speciālistiem ar augstāko izglītību medicīnā, humanitārajās un sociālajās zinātnēs (ārsti, psihologi, pedagogi, sociālie darbinieki, u.c.).
Mācību programma atbilst starptautiskām psihoterapeitu apmācības prasībām un standartiem. Mācību programmas īstenošanā piedalīsies Jolanta Baltiņa (TEP) un Aiga Ūdre (Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciāliste)

Pirmajā studiju gadā tiek piedāvāts apgūt Psihodrāmas filozofisko konceptu, grupas psihoterapijas pamatus, psihodrāmas metodes, sociometriju. Otrais studiju gads vairāk veltīts praktisko iemaņu attīstīšanai un nostiprināšanai. Kopumā programma veidota vairāk balstoties praktiskajās nodarbībās un sniedzot nepieciešamo bāzes teorētisko pamatu.
 
Mācību ilgums: 2 gadi; kopumā izglītība dod 660 izglītības stundas
 
Darba plāns: apmācība notiks semināru veidā 1 reizi mēnesī – nedēļas nogalē (no piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienas pēcpusdienai). Gadā: 9-10 semināri, vasarā pārtraukums ( 2.mēn.). Kopā izglītībā – 19. semināri.
 
Ieguvumi: Šī izglītība dos jums pašpieredzi, kura ir kā noteikums, lai varētu metodes izmantot atbildīgi. Kā psihodrāmas Asistents jūs varēsiet palīdzēt terapeitiskajās psihodrāmas grupās un izmantot dažas tehnikas jūsu darbā ar klientiem, pacientiem un grupām.
 
Maksa: 220 EUR par semināru (tai skaitā PVN, kafijas pauzes)
 
Uzņemšana:
Individuālās pārrunas
Dokumenti – Diploma kopiju par augstāko izglītību (vai izziņu par studijām augstskolas vecākā kursā)
 
Papildus informācija:
Jolanta Baltiņa [email protected] vai zvanot +371 29357376

Prasības: augstākā izglītība un asistenta izglītība psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā

Mācību ilgums: 3.gadi

Mācību stundas: 940 stundas

Tituls: Psihodrāmas līderis / psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciālists/psihoterapeits

Eksāmens: Referāts (supervizora vadībā) un eksāmens uz vietas.

Nākamās grupas sākums: 2024. gada 13.septembris

Apmācības nolūks ir, lai nodrošinātu studentus ar instrumentiem, zināšanām un vairāk drošības labi vadīt, būt gatavam pareizi un nesarežģīti vadīt psihodrāmas darbavietā un pašpieredzi grupās.

Pastiprināti pievērsīsies padziļinātai J.L. Moreno teorijai un citām nozīmīgām teorijām. Teorētiskie semināri tiks paziņoti vienu gadu iepriekš, lai studenti varētu sevi iepriekš sagatavot katram no tiem.

Mācību programma:
Mācību programma atbilst starptautiskām psihoterapeitu apmācības prasībām un standartiem. Mācību programmas īstenošanā piedalīsies Jolanta Mote un Aira Briede, kā arī tiks piesaistīti  psihodrāmas speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju.

Darba plāns: apmācība notiks semināru veidā 1 reizi divos mēnešos – nedēļas nogalē (no piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienas pēcpusdienai). Gadā: 6-7 semināri, vasarā pārtraukums ( 2.mēn.).

Maksa: 220 EUR par semināru (tai skaitā PVN un kafijas pauzes)

Pieteikšanās studijām notiek elektroniski sūtot savu pieteikumu uz e-pastu [email protected]

Uzņemšana:

 1. Motivācijas vēstule
 2. Dokumenti –  Iepriekš sekmīgi apgūta Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeita – asistenta kvalifikācija

Prasības: līdera eksāmens un psihodrāmas prakse divu gadu laikā

Līmenis: profesionālā apmācība un supervīzija

Mācību ilgums: individuāls

Mācību stundas: 700 stundas (500 stundas pašvadītas grupas, 100 stundas supervīzijas – situāciju supervīzijas, supervīzijas atrašanās vietā, diagnosticējošā supervīzija, 100 stundas apmācība )

Tituls: psihodrāmas vadītājs, treneris, supervīzors

Eksāmens: Rakstiskais eksāmens dienas garumā (sekojošās sfēras Moreno psiholoģijā: vēsture, filozofija, metodoloģija, sociometrija, ētika, pētījumi un radnieciskās nozares). Un uz vietas sesija pus dienas garumā psihodrāmas seminārs ar izvēlētu tēmu saistītu ar studenta praktisko darbu (uzrunu, iesildīšanos, psihodrāmu). Ir jāpiedalās TEP no cita institūta.

Līmenis: apmācības speciālists

Mācību ilgums: individuāls TEP supervizora vadībā

Tituls: TEP ar tiesībām izveidot institūtu vai apmācības programmu, kas būtu atzīts no NBBE ( Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Eksaminācijas valde psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā), ja tai ir tādi paši standarti.

Prasības:  3 gadu supervīzija darbojoties psihodrāmas, sociometrijas, sociodrāmas un grupu psihoterapijas apmācībā pēc CP līmeņa.

 • Minimums 600 stundas notiekošas psihodrāmas grupas vadīšana
 • Minimums 200 stundas psihodrāmas apmācība, kādā no psihodrāmas apmācības programmām
 • Supervīzijas 200 stundas (minimums) triju gadu laikā. Supervīzijai ir jānotiek TEPs vadībā.
 • Dot supervīzijas komandas vai grupas robežās garīgās veselības lauku, izglītību, komunikācijā vai biznesā – minimums 100 stundas
 • Kandidātam ir jāizstrādā, jāīsteno un jānovērtē mācību programma TEP supervizora uzraudzībā
 • Uzrakstīt rakstu par trenera lomu (apmēram 10 lapas)
 • Sociometrija: kandidātam ir jānodemonstrē prasmes sociogramas veidošanā, tās analīzē un pielietojumu grupā un grupas terapijā. (minimums 100 stundas)
 • Rekomendācija: kandidātam ir jābūt divām rekomendācijām no cilvēkiem, kuriem ir TEP tituls, no Baltijas, Skandināvu, Austrālijas, Be-Ne-Luks vai Amerikas ekspertu biedrības.

Eksāmens:

 • Rakstiskais eksāmens dienas garumā (12 stundas pa 45 minūtēm). Šis tests  prasa daudz dziļākas zināšanas pētāmajā nozarē – testa līmenis ir būtiski augstāks tādā pašā nozarē kā CP – līmenis.
 • Uz vietas pilnas dienas prezentācija un demonstrācija, kurā students parāda savas zināšanas, prasmes kādā specifiskā tēmā kas attiecas uz psihodrāmu, sociodrāmu, sociometriju vai grupu psihoterapiju (kopā gan teorētisko daļu, gan praktisko daļu).
 • Uz vietas intervija: saistībā ar savu demonstrēto sesiju studentam ir jāvada intervija ar kādu no valdes locekļiem.