Posts

Moreno institūts Latvijā avīze

Piedāvājam atskatu uz paveikto, piedzīvoto, interesanto un nākamo mūsu avīzes veidolā. Koncentrēta, mūsuprāt, svarīgākā un aktuālākā informācija vienu reizi ceturksnī.

Dažādi raksti par psihodrāmu un ne tikai