2001. gadā Ināra Erdmanis, Zviedrijā dzīvojošā latviete, ar Zerkas Moreno (Jakoba Levi Moreno dzīves biedre) atļauju Latvijā nodibināja Moreno Institūtu Latvijā.

Ināra Erdmane Moreno institūts Latvijā dibinātāja
Ināra Erdmane kopā ar Zerka Moreno

Savu ceļojumu uz valsti, kurā Ināra Erdmane ir dzimusi, viņa uzsāka jau daudz senāk. Ināra Erdmanis vadīja apmācības ārstiem un psihologiem sākot ar  1989. gadu grupu un ģimenes psihoterapijā.

Pirmā pamatizglītība grupa psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā notika no 1994. līdz 1995.gadam. Kopš tā laika regulāri notiek apmācību grupas Psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā.

Inārai Erdmanei bija un ir nozīmīgi popularizēt Latviju un tās speciālistus Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas starptautiskajā pasaulē. Ināra Erdmanis uz Latviju ir aicinājusi dažādu valstu vadošos speciālistus, kā arī mudinājusi Latvijas speciālistus apmeklēt starptautiskās konferences citās zemēs.

Lai apvienotu abas ieceres Inārai Erdmanis radās ideja par Baltijas Moreno dienām, starptautisku Psihodrāmas konferenci, kura katru otro gadu tiktu rīkota kādā no Baltijas valstīm. Šī aizsāktā tradīcija turpinās vēl šodien. Sadaļā Konferences ir iespējams iepazīties ar Latvijā notikušajām konferencēm.

Līdz šim Moreno institūts Latvijā vadījuši:

Ināra Erdmanis (plašāku informāciju dibinātāju lasiet sadaļā Dibinātājs Ināra Erdmanis)
Viesturs Rudzītis
Ināra Vārpa