INSTITŪTA VĒSTURE

Toreiz un tagad…

2002. gadā Ināra Erdmane ar Zerkas Moreno atļauju Latvijā nodibināja Moreno Institūtu.
Savu ceļojumu uz valsti, kurā Ināra Erdmane ir dzimusi, viņa uzsāka jau daudz senāk. Ināra Erdmanis sāka apmācību ārstiem un psihologiem 1989. gadā ar ievadkursu grupu un ģimenes terapijā.

Pirmā pamatizglītība grupa psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā notika no 1994. līdz 1995.gadam un otrā no 1997. līdz 1998.gadam Kopš tā laika regulāri notiek apmācību grupas. Līdz 2016.gadam ir 70 cilvēki, kuri ir pabeiguši apmācību un ieguvuši titulu Psihodrāmas Asistents.  Pirmā līderu apmācība notika no 1999. līdz 2002. gadam un 17 cilvēki nokārtoja eksāmenu un ieguva titulu Psihodrāmas Līderis. No šīs grupas 10 cilvēki turpināja apmācību un nokārtojot eksāmenu ieguva titulu CP – Certified Practitioner (Sertificēts praktiķis). Šīs izglītības finansēja un atbalstīja Ziemeļeiropas komiteja Zviedrijā, kamēr Latvija iestājās ES. Līdz 2016. gadam Psihodrāmas līdera titulu ir ieguvuši 23 cilvēki un CP titulu 13 cilvēki. Kā arī Latvijas institūts var būt lepns ar 2 cilvēkiem, kuri ir ieguvuši TEP (Treneris, pedagogs, praktiķis) titulu.

2007. gadā sākās jauna līderu apmācības grupa, kurā bija 25 studenti, un kuras galvenais skolotājs bija Marks Trīdvells (TEP).

No sākumu Ināra Erdmane bija Eiropas Psihodrāmas Institūta supervizore un veidoja kontaktus starp Latvijas un citiem Eiropas valstu psihodramatistiem.

Inārai Erdmanei radās ideja par Baltijas Moreno dienām, kas nozīmē Psihodrāmas konferences katru otro gadu kādā no Baltijas valstīm. Katra valsts: Latvija, Igaunija un Lietuva ir atbildīgas katru sesto gadu.

2002. gadā Latvijas Moreno Institūts sadarbībā ar Latvijas Psihodrāmas Asociāciju organizēja konferenci “Sapņu vējš” Jelgavā. Foto no konferences:

2008. gada augustā Valmierā tika organizēta konference “Skaistule un Briesmonis”. Foto no konferences:

2014. gadā Latvija organizēja konferenci “Dzintara metamorfoze”. Foto no konferences:

Moreno Institūts Latvijā ir biedrs Nordic Board of Examiners (NBE), kurā standarti ir saskaņā ar Anglijas, ASV, Kanādas, Austrijas, Jaunzēlandes un citu valstu standartiem. Kā arī NBE eksaminē cilvēkus Psihodrāmas augstākā līmenī TEP (treneris, pedagogs, praktiķis) .

2017. gadā Moreno institūts Latvijā ir bagāts ar 3 TEP speciālistiem,  11 CP speciālistiem, 23 psihodrāmas līderiem un pieaudzis ir psihodrāmas asistentu skaits 43 speciālisti.

2017. gadā apmācību ir uzsākusi jauna Asistenta līmeņa apmācības grupa.

2019. gadā tiek plānots uzsākt Līdera apmācības grupu.