INSTITŪTS

Moreno institūts Latvijā ir pieaugušo neformālās izglītības iestāde, kura realizē pēcdiploma apmācību, kvalifikācijas celšanu un personības pilnveidi.

Moreno institūts Latvijā ir starptautiski atzīta mācību iestāde. Tās darbības kvalitāti uzrauga Ziemeļvalstu eksaminācijas centrs – Nordic Board of Examiners (NBE), kurā standarti ir saskaņā ar Anglijas, ASV, Kanādas, Austrijas, Jaunzēlandes un citu valstu standartiem.

Moreno institūts Latvijā ir divu  nozīmīgu starptautisku Psihodrāmas organizāciju biedrs, kas padara institūtā iegūto izglītību par starptautiski nozīmīgu.