SOCIOMETRIJA

Sociometrija ir sociāli psiholoģiska zinātne un prakse. Vārds nāk no latīņu valodas un nozīmē “mērīt sabiedrību”. Sociometrija mēra attiecības starp cilvēkiem kādā grupā, atsedzot neredzamās un neapzinātās saistības starp tiem. Sociometriskā izpēte palīdz grupas dalībniekiem apzināties tos faktorus un spēkus, kas viņus ietekmē, veidojot attiecības. Cilvēki kļūst zinošāki par sevi un citiem, kļūst spontānāki un radošāki saskarsmē. Acīm redzama kļūst grupas struktūra – atklājas neformālie līderi, izolāti, sociālie rangi grupā.
Sociometrija palīdz risināt grupas konfliktus.

J.L.Moreno sociometriskos pētījumus sāka 1918. gadā kādā pēckara bēgļu nometnē. Viņš tos turpināja ASV, strādājot ar grupām izglītības un labošanas iestādēs, kā arī dažos Ņujorkas apdzīvotajos rajonos, izpētot attiecības starp iedzīvotājiem.

Sociometriski izpētīt grupu var samērā vienkāršiem līdzekļiem – izmantojot darbību. Bet to var darīt arī daudz apjomīgāk, izmantojot precīzas matemātiskas formulas un tabulas. Rezultāts ir cilvēku attiecību grafisks pieraksts – sociogramma vai sociomatrix.

Sociometriju izmanto ne tikai jau izveidotās un funkcionējošās grupās, bet arī veidojot un komplektējot jaunas – gan mācību , gan militāras, gan citas grupas, jau iepriekš paredzot un novēršot iespējamos konfliktus un sadarbības šķēršļus, lai jaunizveidotā grupa varētu efektīvi un radoši strādāt savu mērķu sasniegšanai.

Materiālu sagatavojis Agris Palkavnieks.