PIEDĀVĀJUMS ORGANIZĀCIJĀM

Psihodrāma ir psihoterapijas metode, ar kuras palīdzību cilvēkam tiek dota iespēja attīstīt savu personību un risināt savas problēmas īpašā – teātrim līdzīgā veidā. Psihodrāmas metodes ļauj cilvēka vai organizācijas dzīvē izpētīt pašlaik notiekošos, reiz bijušos, kā arī iespējamos notikumus. Var tikt izspēlētas reālajā dzīvē nepabeigtās, neatrisinātās attiecības, situācijas, iekšējie konflikti, sapņi, kuru laikā klients var panākt jaunu skatījumu uz risināmo problēmu. Psihodrāmas laikā cilvēkiem tiek dota iespēja apgūt efektīvākai, patīkamākai, laimīgākai dzīvei nepieciešamas prasmes.

Semināru un nodarbību piedāvājuma piedāvājums Izglītības iestādēm, organizācijām

Psihodrāmas metodes un vingrinājumi tiek pielietoti arī izglītībā un vadības praksē. Šāda pieeja sniedz iespēju semināra vai cita veida nodarbības laikā iegūt sabalansētu līdzsvaru starp teoriju un praksi. Semināra dalībniekiem ļauj nekavējoties izmantot iegūto informāciju un prasmes dažādu aktuālo jautājumu risināšanā savā ikdienas vidē.

Mācību metodes: teorija, diskusijas, grupu darbs ar lomu spēli, Playback theatre elementi; praktiski uzdevumi un diskusijas.

Semināri ir piemēroti gan personisku, gan organizāciju problēmu risināšanai un jaunu uzvedības modeļu treniņam, gan tūrisma organizatoriem aktivitāšu daudzveidībai.

Psihodrāmas metode tiek izmantota semināros par ļoti daudz dažādām tēmām. Tie var būt gan atsevišķi semināri (3 – 8 stundas), gan semināru cikli, gan vesels sezonas kurss.

Kursu autore un vadītāja: Jolanta Klišāne

Semināru tēmas:

  • Personības efektivitāte un stresa vadības pamati
  • Veiksmīga saskarsme
  • Konfliktu risināšana
  • Emocionālā inteliģence – 21. gadsimta prasme
  • Vadības prasmes
  • Semināri jauniešu auditorijai (pusaudži, studenti, citi jaunieši)
  • Jauniešu grupas
  • Pedagogu profesionālās pašpalīdzības grupas un individuālas konsultācijas
  • Vecāku atbalsta grupas un individuālas konsultācijas
  • „Ceļotāji” – kultūras tūrisma aktivitāte

Par Jums interesējošo tēmu, norises laiku un vietu, lūdzu sazinieties ar programmas vadītāju Jolantu Klišāni, rakstot elektroniski uz e-pasta adresi: jolantaklisane@gmail.com