INDIVIDUĀLĀ TERAPIJA

“MONODRĀMU TREŠDIENAS”

  • Kā labāk ieraudzīt savu problēmu risinājumu ceļus, izmantojot monodrāmas metodi?
  • Kā atraktīvi strādāt ar cilvēkiem, izmantojot “dvēseli darbība” – psihodrāmu?

KAD: trešdienās, iepriekš vienojoties par sev vēlamu laiku.

KUR: Rīgā, Etnas ielā 6.

Tiks izmantotas psihodrāmas un sociometrijas metodes.

Atbalsta “Moreno institūts Latvijā”.

Maksa – 25 eiro.

Nodarbības vadīs psihodrāmas praktiķis Uģis Segliņš.

Pieteikties pa telefonu 29215360 vai e-pastu: ugis_s@inbox.lv