INSTITŪTS ŠODIEN

2017.gada janvārī tika apstiprināts jaunais valdes sastāvs.

Valdes priekšsēdētāja Jolanta Baltiņa

Valdes locekļi: Jolanta Klišāne un Uģis Segliņš

Juridiskā adrese: Jaunības iela 2-66, Kalnciems, Jelgavas novads, LV-3016

Rekvizīti:

SIA Moreno institūts Latvijā

Reģ.Nr.40003571565

AS Swedbank

Konta Nr. LV04HABA0551019938489