Institūts šodien

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 87, Rīga, LV 1011

 

Rekvizīti:

 

SIA Moreno institūts Latvijā

 

Reģ.Nr.40003571565

 

AS Swedbank

 

Konta Nr. LV04HABA0551019938489