Metaforisko kāršu pielietojums (en translation)

Metaforisko kāršu pielietojuma apmācības

 

Apmācību kurss tiek plānots trīs sesijās. Viena sesija notiek divas dienas un ir veltīta konkrētai tēmai. Pasniedzēja tajā sniegs gan teorētisko ieskatu gan metodiskos materiālus darbam, izmantojot metaforiskās kārtis konkrētajā jomā.

1. sesija “Metaforisko kāršu pielietojums darbā ar bērniem un vecāku – bērnu attiecībām.” 30.05.-31.05.2020. no 10:00 līdz 17:00 – nodarbību laikā tiks apskatītas metodikas kā strādāt ar destruktīviem emocionālajiem stāvokļiem (bailes, agresija, zems pašvērtējums utt.). Tiks aplūkotas tehnikas, kuras izmantojamas darbā ar bērnu – vecāku attiecībām; uzdevumi, kuri vērsti uz emocionālās sfēras attīstību, komunikācijas attīstību. Kā arī tiks piedāvātas diagnostikas metodes, izmantojot asociatīvi metaforiskās kārtis.

2.sesija “Metaforisko kāršu pielietojums darbā ar sieviešu pieprasījumu/tēmām” 13.06. -14.06.2020. no 10:00 līdz 17:00 – nodarbībās tiks apskatītas metodes, darbā ar sieviešu jautājumu risināšanu: savstarpējās attiecības ar partneri, zaudējums, šķiršanās, nepabeigtas attiecības utt. Tiks piedāvātas vairākas metodes, lai paaugstinātu pašvērtējumu, veicinātu sevis pieņemšanu, atmodinātu sievišķību un dzīves ceļa noskaidrošanai.

Kursa vadītāja: Jeļena Belinskaja – psiholoģe, psihodrāmas terapeite no Minskas.

Ir iespēja apmeklēt visas trīs sesijas par draudzīgāku maksu, kā arī apmeklēt tikai vienu vai divas sesijas, maksājot par tām atsevišķi. Dalības maksā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli, nodokļi.

Dalības maksa par vienu semināru 80.00 Eur
Dalības maksa par trīs semināriem 150.00 Eur (vienā maksājumā)

Katras sesijas noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātus.

Apmācība notiks krievu valodā un tiks nodrošināts tulkojums pēc nepieciešamības.

Papildus informācija:

Jolanta Baltiņa: moreno.instituts@gmail.com vai zvanot 29357376

Pieteikties studijām

2 + 1 =