TEP; TRENERIS, SKOLOTĀJS, PRAKTIĶIS

Līmenis: apmācības speciālists
Mācību ilgums: individuāls TEP supervizora vadībā
Tituls: TEP ar tiesībām izveidot institūtu vai apmācības programmu, kas būtu atzīts no NBE ( Skandināvu Eksaminācijas valde psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā), ja tai ir tādi paši standarti.
Prasības:  3 gadu supervīzija darbojoties psihodrāmas, sociometrijas, sociodrāmas un grupu psihoterapijas apmācībā pēc CP līmeņa.

  • Minimums 600 stundas notiekošas psihodrāmas grupas vadīšana
  • Minimums 200 stundas psihodrāmas apmācība, kādā no psihodrāmas apmācības programmām
  • Supervīzijas 200 stundas (minimums) triju gadu laikā. Supervīzijai ir jānotiek TEPs vadībā.
  • Dot supervīzijas komandas vai grupas robežās garīgās veselības lauku, izglītību, komunikācijā vai biznesā – minimums 100 stundas
  • Kandidātam ir jāizstrādā, jāīsteno un jānovērtē mācību programma TEP supervizora uzraudzībā
  • Uzrakstīt rakstu par trenera lomu (apmēram 10 lapas)
  • Sociometrija: kandidātam ir jānodemonstrē prasmes sociogramas veidošanā, tās analīzē un pielietojumu grupā un grupas terapijā. (minimums 100 stundas)
  • Rekomendācija: kandidātam ir jābūt divām rekomendācijām no cilvēkiem, kuriem ir TEP tituls, no Skandināvu, Austrālijas, Be-Ne-Luks vai Amerikas ekspertu biedrības.

Eksāmens: 
Rakstiskais eksāmens dienas garumā (12 stundas pa 45 minūtēm). Šis tests  prasa daudz dziļākas zināšanas pētāmajā nozarē – testa līmenis ir būtiski augstāks tādā pašā nozarē kā CP – līmenis.
Uz vietas pilnas dienas prezentācija un demonstrācija, kurā students parāda savas zināšanas, prasmes kādā specifiskā tēmā kas attiecas uz psihodrāmu, sociodrāmu, sociometriju vai grupu psihoterapiju (kopā gan teorētisko daļu, gan praktisko daļu).
Uz vietas intervija: saistībā ar savu demonstrēto sesiju studentam ir jāvada intervija ar kādu no valdes locekļiem.