PSIHODRĀMAS LĪDERIS

Prasības: augstākā izglītība un asistenta izglītība

Mācību ilgums: 3.gadi

Mācību stundas: 940 stundas

Tituls: Psihodrāmas līderis / psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciālists

Eksāmens: Disertācija (supervizora vadībā) un eksāmens uz vietas, ar cita institūta TEP piedalīšanos

Nākamās grupas sākums: 2022. gada rudens

Apmācības nolūks ir, lai nodrošinātu studentus ar instrumentiem, zināšanām un vairāk drošības labi vadīt, būt gatavam pareizi un nesarežģīti vadīt psihodrāmas darbavietā un pašpieredzi grupās.

Pastiprināti pievērsīsies padziļinātai J.L. Moreno teorijai un citām nozīmīgām teorijām. Teorētiskie semināri tiks paziņoti vienu gadu iepriekš, lai studenti varētu sevi iepriekš sagatavot katram no tiem.

Mācību programma:
Mācību programma atbilst starptautiskām psihoterapeitu apmācības prasībām un standartiem. Mācību programmas īstenošanā piedalīsies Rovēna Zarakovska un Jolanta Baltiņa, kā arī tiks piesaistīti  psihodrāmas speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju.

Darba plāns: apmācība notiks semināru veidā 1 reizi mēnesī – nedēļas nogalē (no piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienas pēcpusdienai). Gadā: 9-10 semināri, vasarā pārtraukums ( 2.mēn.).

Maksa: 200 EUR par semināru (tai skaitā PVN un kafijas pauzes)

Pieteikšanās studijām notiek elektroniski sūtot savu pieteikumu uz e-pastu moreno.instituts@gmail.com

Uzņemšana:

  1. Individuālās pārrunas
  2. Dokumenti –  Diploma kopiju par augstāko izglītību (vai izziņu par studijām augstskolas vecākā kursā)

Papildus informācija:

Jolanta Baltiņa: moreno.instituts@gmail.com vai zvanot 29597674