CE; SERTIFICĒTS PRAKTIĶIS

Prasības: līdera eksāmens un psihodrāmas prakse divu gadu laikā
Līmenis: profesionālā apmācība un supervīzija
Mācību ilgums: individuāls
Mācību stundas: 700 stundas (500 stundas pašvadītas grupas, 100 stundas supervīzijas – situāciju supervīzijas, supervīzijas atrašanās vietā, diagnosticējošā supervīzija, 100 stundas apmācība )
Tituls: psihodrāmas vadītājs
Eksāmens: Rakstiskais eksāmens dienas garumā (sekojošās sfēras Moreno psiholoģijā: vēsture, filozofija, metodoloģija, sociometrija, ētika, pētījumi un radnieciskās nozares). Un uz vietas sesija pus dienas garumā psihodrāmas seminārs ar izvēlētu tēmu saistītu ar studenta praktisko darbu (uzrunu, iesildīšanos, psihodrāmu). Ir jāpiedalās TEP no cita institūta.
Vai arī vadīt darbnīcu kādā internacionālā psihodrāmas konferencē.